Tiếu Anh Trơn

Giá: Liên hệ

✅ Nghệ nhân: Tần Vĩnh Cường
✅ Xuất sứ: Nghi Hưng
✅ Chất đất: Chu nê
✅ Lưới lọc: Lọc tổ ong
✅ Thuộc loại: Độc ẩm, Đối Ẩm
✅ Công năng: Ấm hoàn thiện rất tốt, Nắp khít, Dòng nước tròn, đẹp, chảy mạnh, cắt nước tốt, rót nước không bị leo.
(Có đầy đủ hộp và giấy chứng nhận xuất xứ của nghệ nhân)