Phỏng cổ

Giá: Liên hệ

✅ Xuất sứ: Nghi Hưng
✅ Chất đất: Đoàn nê
✅ Thuộc loại: Quần ẩm
✅ Có đầy đủ hộp và giấy chứng nhận xuất xứ của nghệ nhân

Hết hàng

Danh mục: