Tây Thi Giáng Ba Nê

Giá: Liên hệ

✅ Nghệ nhân: CNMTS Vương Ngọc Quyên
✅ Xuất sứ: Nghi Hưng
✅ Chất đất: Đoàn nê
✅ Thuộc loại: Đối Ẩm, Quần Ẩm
✅ Lưới lọc: Hoa mai
✅ Công năng: Ấm hoàn thiện rất tốt, Nắp khít, Dòng nước tròn, đẹp, chảy mạnh, cắt nước tốt, rót nước không bị leo.
(Có đầy đủ hộp và giấy chứng nhận xuất xứ của nghệ nhân)